Mega Shield Kit Arduino

A000081: Mega Protoshield Kit (Rev 3) (Shields)

 • Part no.: 2152420
 • Manufacturer: Arduino
 • Manufacturer no.: A000081
 • Product Category: Arduino
 • Product Type: Shields
 • Ships Today

$13.95 ea

A000080: Mega Protoboard PCB (REV3) (Shields)

 • Part no.: 2152411
 • Manufacturer: Arduino
 • Manufacturer no.: A000080
 • Product Category: Arduino
 • Product Type: Shields
 • Ships Today

$6.49 ea