Search Results: 8 results found
HPC46003V20/NOPB

MCU 16-bit HPC CISC 8KB ROM 5 Volt 68-Pin PLCC

 • 1: $13.49
  10: $12.35
  100: $11.25

15 ship on Jan. 26

MSP430F1222IPW

MCU 16-bit MSP430 RISC 4KB Flash 2.5 Volt/3.3 Volt 28-Pin TSSOP

 • 1: $4.65
  10: $4.25
  100: $3.85

25 ship on Jan. 26

MSP430F1491IPM

MCU 16-bit MSP430 RISC 60KB Flash 2.5 Volt/3.3 Volt 64-Pin LQFP

 • 1: $12.45
  10: $11.45
  100: $10.39

39 ship on Jan. 26

MSP430F412IPM

MCU 16-bit MSP430 RISC 4KB Flash 2.5 Volt/3.3 Volt 64-Pin LQFP

 • 1: $3.49
  10: $3.15
  100: $2.85

3,517 ship on Jan. 26

MSP430F413IPM

MCU 16-bit MSP430 RISC 8KB Flash 2.5 Volt/3.3 Volt 64-Pin LQFP

 • 1: $3.65
  10: $3.25
  100: $2.95

1,219 ship on Jan. 26

COP8SAA716M8/NOPB

MCU 8-bit COP8 CISC 1KB EPROM 3.3 Volt/5 Volt 16-Pin SOIC

 • 1: $7.39
  10: $6.79
  100: $6.15

Lead time 1 week

MSP430F437IPZ

MCU 16-bit MSP430 RISC 32KB Flash 2.5 Volt/3.3 Volt 100-Pin LQFP

 • 1: $10.49
  10: $9.65
  100: $8.75

Lead time 1 week

MSP430F1611IPM

MCU 16-bit MSP430 RISC 48KB Flash 3.3 Volt 64-Pin LQFP

 • 1: $21.19
  10: $19.49
  100: $18.35

2,568 ship on Jan. 26